ผู้อำนายการ
 

นายสุรินทร์ ศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก
 ข้อมูลนำเสนอ :
 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 ทำเนียบบุคลากร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 สภานักเรียน
 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
 อนุบาลปีที่1
 อนุบาลปีที่2
 ประถมศึกษาปีที่1
 ประถมศึกษาปีที่2
 ประถมศึกษาปีที่3
 ประถมศึกษาปีที่4
 ประถมศึกษาปีที่5
 ประถมศึกษาปีที่6
 ผลสอบ_Onet
 ผลสอบ_NT
 ผลสอบ_LAS
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 แผนที่การเดินทาง
 ปฏิทินกิจกรรม
 บริการอื่นๆ :
 สมุดเยี่ยม
 กระดานถามตอบ

23:38:12
วัน : 23-11-2017
GMT : +0700

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหานอกเว็บ :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2555
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

.....โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ . . . . .มุ่งพัฒนาวิชาการ . . . . ส่งเสริมคุณธรรม . . . . นำภูมิปัญญาท้องถิ่น . . . . . ใส่ใจสิ่่งแวดล้อม . . . . . เพียบพร้อมเทคโนโลยี . . . . . สุขภาพดีมีสุข . . . . . อยู่อย่างพอเพียง . . . . . ภายในปี 2556 . . . .
Untitled Document
ประวัติโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

ที่ตั้ง  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 ของนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านส่วนมากจึงเรียกชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า "โรงเรียนกิโล 12"

ประวัติการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2500 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประกาศให้ป่าสงวนซึ่งอยู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรม ตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่ไม่มีที่ทำกิน และโดยเฉพาะกรรมกรสามล้อถีบในกรุงเทพฯ ซึ่งมีการขยายตัวของการคมนาคม ทางการไม่ต้องการให้มีรถสามล้อถีบในกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ.2503 มีเกษตรกรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีเด็กในวัยเรียนติดตามมาด้วย นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำเรื่องแจ้งไปยังกรมประชาสงเคราะห์แจ้งถึงความเดือดร้อนของเด็กในวัยเรียนที่ไม่มีที่เรียน กรมประชาสงเคราะห์จึงให้งบประมาณสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดทำการสอนในระดับชั้น ป.1-ป.4 เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2503 โดยมีนายมา บุญคง เป็นครูใหญ่

โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ เลขที่355 หมู่9 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
Tel. 0-3265-2104  e-mail : kilo12school@hotmail.co.th