ผู้อำนายการ
 

นายสุรินทร์ ศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก
 ข้อมูลนำเสนอ :
 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 ทำเนียบบุคลากร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 สภานักเรียน
 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
 อนุบาลปีที่1
 อนุบาลปีที่2
 ประถมศึกษาปีที่1
 ประถมศึกษาปีที่2
 ประถมศึกษาปีที่3
 ประถมศึกษาปีที่4
 ประถมศึกษาปีที่5
 ประถมศึกษาปีที่6
 ผลสอบ_Onet
 ผลสอบ_NT
 ผลสอบ_LAS
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 แผนที่การเดินทาง
 ปฏิทินกิจกรรม
 บริการอื่นๆ :
 สมุดเยี่ยม
 กระดานถามตอบ

23:42:51
วัน : 23-11-2017
GMT : +0700

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหานอกเว็บ :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2555
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

.....โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ . . . . .มุ่งพัฒนาวิชาการ . . . . ส่งเสริมคุณธรรม . . . . นำภูมิปัญญาท้องถิ่น . . . . . ใส่ใจสิ่่งแวดล้อม . . . . . เพียบพร้อมเทคโนโลยี . . . . . สุขภาพดีมีสุข . . . . . อยู่อย่างพอเพียง . . . . . ภายในปี 2556 . . . .
Untitled Document
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6
ปีการศึกษา
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
เฉลี่ยร้อยละ
ลำดับที่ / จำนวนโรงเรียน
2552
39.23
31.08
34.69
34.00
62.77
35.38
46.67
20.00
37.98
82 / 136
2553
35.18
38.18
48.75
59.27
59.09
41.82
59.09
17.82
44.90
17 / 136
2554
54.40
58.00
37.50
48.80
68.54
44.00
59.20
27.00
49.68
49 / 136
2555
56.77
46.15
42.46
46.62
63.69
57.31
63.69
35.38
51.51
15 / 136
2556
49.25
57.50
42.69
42.50
68.00
52.50
67.50
31.56
51.44
21 / 129
2557
43.69
38.85
42.69
50.15
48.62
40.77
56.00
28.08
43.61
94 / 132
2558
51.75
42.50
43.20
52.40
-
-
-
28.75
43.72
74 / 121
2559
                   
2560
                   
2561
                   
2562
                   
2563
                   
โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ เลขที่355 หมู่9 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
Tel. 0-3265-2104  e-mail : kilo12school@hotmail.co.th